Southafricanemb.se –


28 March, 2011

Kriget i Libyen

Category: SAE – Rupert – 02:45

För några veckor sen började vad som bör ses som ett inbördeskrig i Libyen. Östra delen, mot den västra med Gaddafi och Tripoli. I skrivande stund har FN infört en flygförbudszon, vilket har gynnat rebellerna efter att de temporärt blivit tillbakatrycka. Om rebellerna tar över återstår bara att se om landet övergår i ny diktatur eller till demokrati.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.